Lokal EP-debat: Landbrug og vedvarende energi

21. maj 2024:
Indledende oplæg om de to emner ved
Ole Davidsen, Frie Bønder – Levende Land
og Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe
Derefter paneldebat med kandidater fra 6 partier og deltagende borgere.
Vivi Altenburg , DANMARKSDEMOKRATERNE
Stine Ry Andersen , ENHEDSLISTEN
Thorbjørn Jacobsen , LIBERAL ALLIANCE
Thue Grum-Schwensen , SF
Ivar Nørlund , MODERATERNE
Anette Jensen Smith , ALTERNATIVET
Moderator Henning Bo Madsen, Vestjylland Energi-og Miljøforening samt Carsten Sohl.

21. maj 2024:
Indledende oplæg om de to emner ved
Ole Davidsen, Frie Bønder – Levende Land
og Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe
Derefter paneldebat med kandidater fra 6 partier og deltagende borgere.
Vivi Altenburg , DANMARKSDEMOKRATERNE
Stine Ry Andersen , ENHEDSLISTEN
Thorbjørn Jacobsen , LIBERAL ALLIANCE
Thue Grum-Schwensen , SF
Ivar Nørlund , MODERATERNE
Anette Jensen Smith , ALTERNATIVET
Moderator Henning Bo Madsen, Vestjylland Energi-og Miljøforening samt Carsten Sohl.