Varmeværk går kold på oplysninger i regnskab

tarm varmeværk

Tarm Varmeværk afviser at fremlægge regnskab for et forbrug på 4,7 millioner kroner til blandt andet lønninger.

De 2027 ejere af Tarm Varmeværk må se forgæves efter dokumentation for hvad deres udgifter til varme dækker. I det regnskab, som blev fremlagt på generalforsamlingen 9. maj bliver der ikke redegjort for udgifter på 4,7 millioner kroner.

I debat om regnskabet blev der spurgt ind til hvad to poster, Distributionsomkostninger og Administrationsomkostninger, på henholdsvis 2,3 mio.kr. og 2,4 mio. kr., dækker over. Heller ikke noter i regnskabet fortæller hvad pengene er brugt til.

– Vi overholder reglerne, og de er gældende for alle virksomheder af vores type, lyder forklaringen fra selskabets direktør Kurt Lindy Nielsen, der afviser det forbrugerejede varmeværk er pligtig til at give yderligere oplysninger i regnskabet.

Heller ikke varmeværkets formand Leif Astrup Jonsen eller de øvrige fem medlemmer af bestyrelsen ønsker at regnskabet skal redegøre for udgifter på 4,7 mio. kr.

Efter indstilling fra bestyrelsen godkendte de 20 deltagere i generalforsamlingen at genvælge revisorselskabet, PWC, Aarhus.

Mens Tarm Varmeværk afviser at offentliggøre udgifter til blandt andet lønninger, pensioner og honorar til bestyrelsen, er varmeværker syd og nord for Tarm Varmeværk langt mere meddelsom, når det gælder om at oplyse udgifter til administration og udgifter til blandt andet direktør og bestyrelse.

Regnskab, 2021, for Skjern Fjernvarme er rig på noter og specificerer 4,8 mio.kr. i personaleomkostninger på udgifter til løn, pension, ATP og indregner løntilskud. Og hertil kommer at henved 2,3 mio. kr. til administration kan ses bogført på poster som udgifter til bestyrelsen, cirka 345.000 kr. samt udgifter til annoncer og en række flere poster.

Regnskab fort Nørre Nebel Fjernvarme, der tillige leverer varme til Hemmet, er, som Skjern, omhyggelig med at vise poster i regnskabet. På fire poster i regnskabet for Nørre Nebel Fjernvarme angives de samlede udgifter, på 2,1 mio. kr., til gager og lønninger.

De to varmeselskaber, i Skjern og Nørre Nebel, har begge valgt at have en lokal revisor, Partner Revision, i Skjern.